ข้อตกลง เงื่อนไข และ นโยบาย

 

นโยบายการยกเลิกการใช้บริการ

 เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการจองจะต้องกระทำผ่าน Hi Lipe เท่านั้น ไม่ใช่กับโรงแรมโดยตรง การเปลี่ยนแปลงนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงวันที่ ช่วงเวลาในการเข้าพัก การเช็คเอาต์ก่อนกำหนด การไปถึงล่าช้า หรือการยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน หากมีปัญหาหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจองห้องพักก่อนหน้าวันที่เข้าพักหรือระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราโดยตรง กรุณาแจ้งยกเลิกใดภายในเวลาทำการปกติของเรา คือ เวลา 08:00 - 18:00   ติดต่อ อีเมล์ hilipe.sale@gmail.com ,หมายเลขโทรศัพท์ 061-4564888 ,เฟสบุ๊คเพจ: https://www.facebook.com/Hilipe


เงื่อนไขการคืนเงิน
1. กําหนดการยกเลิกการจอง เพื่อไม่ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการยกเลิก โดยปกติแล้ว  ภายใน 21 วันก่อนถึงกำหนดการเดินทาง  ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
2.ในกรณีที่ท่านทำการยกเลิการจองล่าช้าภายใน 14 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคิดค่าปรับห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากยอดชำระเติมและนอกจจากนั้นลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
3. ในกรณีที่ท่านทำการยกเลิการจองล่าช้าภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคิดค่าปรับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และนอกจากนั้นลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

2.นโยบายความเป็นส่วนตัว 
นโยบายความเป็นส่วนตัว คือ ข้อกำหนดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เรารวบรวมจากคุณ หรือที่คุณมอบให้กับเรา นโยบายนี้นำมาใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการอื่นๆของเรา
Hi Lipe มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลในทุกกรณี และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้ใช้บริการของ Hi Lipe  มีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา เมื่อคุณใช้บริการของ Hi Lipe ย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

1.ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ร้านค้าจัดเก็บ

 เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคุณเมื่อคุณสมัครใช้บริการของเรา เช่น อีเมล ชื่อ เบอร์ติดต่อ ข้อมูลการบันทึกรายการทั้งหมดจะถูกรวบรวมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบางอย่างของคุณไว้โดยอัตโนมัติอันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการของ Hi Lipe ข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงบริการ รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ชนิดของเบราว์เซอร์ URL อ้างอิงมุมมองเพจ เวลาที่เข้าสู่ระบบและตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ ทั้งนี้ทาง Hi Lipe จะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตไว้นระบบใดๆของร้านค้า

2.วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล
เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้
- เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง และเป็นผู้ใช้บริการ
- เพื่อเก็บข้อมูลของคุณ เป็นแหล่งสำรองเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้งาน
- เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆของเรา
- เพื่อใช้บริการของไฮหลีเป๊ะให้ได้มากที่สุด
- เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการของเราที่มีความปลอดภัย และเราพยายามปรับปรุงความปลอดภัยของการสำรองข้อมูลให้มากที่สุด
4.ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่ 
อีเมล์: hilipesale@gmail.com  
เฟสบุ๊คเพจ: https://www.facebook.com/Hilipe
หมายเลขโทรศัพท์ 061-4564888


5.บุคคลหรือองค์กรที่ร้านค้าส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้หาประโยชน์ในทุกกรณี แม้ในบางครั้งเราอาจแบ่งปันหรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย