"เกาะบูโหลน" เกาะลึกลับแห่งทะเลอันดามัน คนไทยน้อยคนนักที่จะรู้จัก................

2017-11-19 15:46:02    สุรเชษฎ์

เกาะบุโหลน เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ เกาะบุโหลนเล และเกาะบุโหลนดอน ระหว่างเกาะทั้ง 3 มีโขดหินกลางทะเลเรียกกันว่าเกาะหินขาว กลุ่มเกาะบุโหลนอยู่ห่างจากท่าเรือปากบารา 22 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา มีเรือโดยสารไปเกาะบุโหลนเลวันละ 1 เที่ยว ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง ใช้เวลาไม่นานนักสำหรับเรือสปีดโบท ในเกาะทั้ง 3 เกาะนี้ มีเฉพาะเกาะบุโหลนเล ที่มีที่พักบนเกาะ สามารถเที่ยวได้ทั้งแบบไปเช้า เย็นกลับ และแบบค้างคืน สำหรับโปรแกรมไปเช้าเย็นกลับ มีเรือสปีดโบทให้บริการ ที่ท่าเรือปากบารา โดยเริ่มจากการเดินทางไปยังเกาะบุโหลนไม้ไผ่ รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางไปยังเกาะบุโหลนเล ระหว่างทางแวะดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่หินขาว ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปะการังอ่อนหลากสีสันขึ้นอยู่มากมาย เดินทางต่อไปยังเกาะบุโหลนเล ขึ้นชมวิถีชีวิตชาวประมงบนเกาะ มีโรงเรียน มัสยิด อย่างละแห่ง เดินชมเกาะไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งมีรีสอร์ทและร้านอาหารบริการแบบเรียบง่ายและเงียบสงบ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ แล้วเดินทางไปยังเกาะบุโหลนดอน หาดทรายเล็กๆ และหมู่บ้านชาวประมงที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีโรงเรียนและมัสยิด เล็กๆ บนเกาะ

Lind ID : S.Saelim
(คุณเชษฎ์)


โทร 074-740281
แฟ๊กซ์ 074-740281
สายด่วน 089-232-0555 / 061-456-4888