เกาะตะรุเตา

2017-10-03 11:59:44    สุรเชษฎ์

เกาะตะรุเตา เกาะตะรุเตา เป็นเกาะหลัก เกาะใหญ่ที่สุดใน อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) “ตะรุเตา” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมากประวัติศาสตร์มากมายเกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้

เกาะตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ รวมทั้งพื้นที่บนเกาะและทะเลประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2479 รัฐบาลกำหนดให้เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่จัดตั้งนิคมฝึกอาชีพ และเป็นสถานที่กักกันนักโทษ โดยมีการจัดสร้างอาคารที่ทำการ บ้านพักของผู้คุม เรือนนอนนักโทษ และโรงฝึกอาชีพขึ้น แต่ต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศยกเลิกนิคมฝึกอาชีพตะรุเตา และหลังจากนั้นเกาะตะรุเตาก็ถูกทิ้งร้างเป็นเวลา 26 ปี จนกระทั่งวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ได้ถูกประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติตะรุเตาขึ้น

Lind ID : S.Saelim
(คุณเชษฎ์)


โทร 074-740281
แฟ๊กซ์ 074-740281
สายด่วน 089-232-0555 / 061-456-4888